Regulamentul oficial al concursului “Cea mai creativă scrisoare către Moș Crăciun“

Art. 1
  • Organizatorul și regulamentul concursului
1. Concursul “Cea mai creativă scrisoare către Moș Crăciun“ este organizat de către www.ideipentrutine.ro
2. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

Art. 2
  • Durata și aria de desfășurare a concursului
1. Concursul se va desfășura în perioada 07 decembrie 2014 (ora 14:00) – 22 decembrie 2014 (ora 23:59), conform mecanismului detaliat mai jos în prezentul Regulament, pe website-ul www.ideipentrutine.ro. Orice modificare a perioadei de valabilitate a Concursului va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

Art. 3
  • Dreptul de participare
1. Concursul se adresează oricărei persoane fizice, cu domiciliul stabil sau reședința în România.
2. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte prevederile prezentului regulament și să se conformeze condițiilor expuse.

Art. 4
  • Mecanismul concursului
1. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să parcurgă următorii pași :

• Să acceseze website-ul www.ideipentrutine.ro
• Să acceseze pagina de concurs de pe website-ul www.ideipentrutine.ro
• Să redacteze o scrisoare creativă către Moș Crăciun, fără să utilizeze un limbaj jignitor, licențios, denigrator și/sau discriminator. În caz contrar, scrisoarea nu va fi luată în considerare ca participantă la concurs.
• Odată cu participarea la prezentul concurs, participantul este de acord ca lucrarea trimisă să fie publicată pe website-ul www.ideipentrutine.ro sub semnătura sa, fără a avea alte pretenții materiale.
• Să dea like paginii de facebook Idei pentru Tine
• Să dea share la pagina de concurs de pe www.ideipentrutine.ro

Art.5
  • Premiile și acordarea acestora
1. În cadrul acestui concurs, organizatorul oferă următorul premiu: "Căciula dansatoare a lui Moș Crăciun"
2. Este declarat câștigător cel care respectă prevederile art. 4 și care realizează cea mai creativă scrisoare către Moș Crăciun.
3. Scrisoarea va fi selectată de către organizator și publicată ulterior pe website-ul acestuia www.ideipentrutine.ro și pe pagina de facebook.
4. Câștigătorul concursului va fi anunțat în cel mult 2 zile de la finalizarea concursului pe website-ul organizatorului www.ideipentrutine.ro
5. După anunțarea câștigătorului, acesta trebuie să trimită organizatorului o adresă unde i se poate trimite premiul pentru a putea intra în posesia acestuia.
6. Valoarea premiului nu poate fi acordată în numerar
7. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilității validării conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului și se va alege un alt câștigător.
8. Dacă participanții concursului nu respectă condițiile prezentului regulament, premiul nu le va putea fi acordat

Art. 6
  • Protecția datelor
1. Drepturile participanților la Concurs sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Înapoi la Concurs